Projekty EU – Badania i Rozwój

PROJEKT – Elementy centrujące
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej związanej z nowym, innowacyjnym procesem technologicznym umożliwiającym bezodpadowe wytwarzanie elementów centrujących przy zachowaniu lub polepszeniu właściwości mechanicznych/wytrzymałościowych o wartości powyżej 140 000 zł netto” Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – firma Izoceramics Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączonym dokumencie: ZP3_elementy_centrujace_21092017
Komunikat o wyborze dostawcy: ZP3_Protokol_Wyboru

 

PROJEKT – Elementy trudnościeralne
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania technologii wytwarzania elementów trudnościeralnych do zastosowań transportu pneumatycznego i hydraulicznego materiałów agresywnych w przemyśle energetycznym, hutniczym i chemicznym” w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – firma Izoceramics Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączonym dokumencie: ZP4_trudnoscieralne_16102017

Komunikat o wyborze dostawcy: ZP4_Protokol_Wyboru

 

PROJEKT – Wdrożenie technologii

Nr projektu: RPMA.03.03.00-14-C580/19

Tytuł projektu:

Wdrożenie w działalności firmy Izoceramics Sp. z o.o. innowacyjnej technologii wytwarzania w sposób bezodpadowy i wysoce wydajny ceramicznych elementów centrujących oraz trudnościeralnych o ulepszonych właściwościach mechanicznych i wytrzymałościowych.

Nazwa beneficjenta: IZOCERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu ogółem: 1 109 927,50 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 902 380,08PLN

Wartość dofinansowania: 498 341,56 PLN

Cel projektu i efekty:

Celem głównym projektu jest wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa Izoceramics Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji w sposób bezodpadowy i wysoce wydajny ceramicznych elementów centrujących oraz trudnościeralnych o ulepszonych właściwościach mechanicznych i wytrzymałościowych.  W efekcie wdrożenia przedsiębiorstwo poprawi pozycję rynkową względem konkurencji.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

Okres realizacji projektu: od 2019-10-01 do 2021-12-31

zestawienie-poziome-znakow-efrr-1-1024x98